Kujira no Kora wa Sajou ni Utau ตอนที่ 1-12 ซับไทย

==Ads==

เรื่องย่อ : Chakuro เด็กอายุ 14 ปีที่อาศัยอยู่บนตัวของวาฬดิน ในโลกที่ปกคลุมไปด้วยทราย ซึ่งเขาใช้เวลาในการสำรวจพื้นที่ต่างๆภายในโลกแห่งนี้ จนกระทั้งเขาได้อยู่บนเกาะแห่งนึง และพบกับเด็กสาวลึกลับซึ่งจะเปลี่ยนชะตาชีวิตและการผจญภ้ยของเขาไปตลอดกาล

ผลงานซับไทยโดย : Onigiri-FS

Kujira no Kora wa Sajou ni Utau ตอนที่ 1 ซับไทย / สำรองตอนที่ 1 ซับไทย / สำรองตอนที่ 1 ซับไทย
Kujira no Kora wa Sajou ni Utau ตอนที่ 2 ซับไทย / สำรองตอนที่ 2 ซับไทย / สำรองตอนที่ 2 ซับไทย
Kujira no Kora wa Sajou ni Utau ตอนที่ 3 ซับไทย / สำรองตอนที่ 3 ซับไทย / สำรองตอนที่ 3 ซับไทย
Kujira no Kora wa Sajou ni Utau ตอนที่ 4 ซับไทย / สำรองตอนที่ 4 ซับไทย / สำรองตอนที่ 4 ซับไทย
Kujira no Kora wa Sajou ni Utau ตอนที่ 5 ซับไทย / สำรองตอนที่ 5 ซับไทย / สำรองตอนที่ 5 ซับไทย
Kujira no Kora wa Sajou ni Utau ตอนที่ 6 ซับไทย / สำรองตอนที่ 6 ซับไทย / สำรองตอนที่ 6 ซับไทย
Kujira no Kora wa Sajou ni Utau ตอนที่ 7 ซับไทย / สำรองตอนที่ 7 ซับไทย / สำรองตอนที่ 7 ซับไทย
Kujira no Kora wa Sajou ni Utau ตอนที่ 8 ซับไทย / สำรองตอนที่ 8 ซับไทย / สำรองตอนที่ 8 ซับไทย
Kujira no Kora wa Sajou ni Utau ตอนที่ 9 ซับไทย / สำรองตอนที่ 9 ซับไทย / สำรองตอนที่ 9 ซับไทย
Kujira no Kora wa Sajou ni Utau ตอนที่ 10 ซับไทย / สำรองตอนที่ 10 ซับไทย / สำรองตอนที่ 10 ซับไทย
Kujira no Kora wa Sajou ni Utau ตอนที่ 11 ซับไทย / สำรองตอนที่ 11 ซับไทย / สำรองตอนที่ 11 ซับไทย
Kujira no Kora wa Sajou ni Utau ตอนที่ 12 End ซับไทย / สำรองตอนที่ 12 ซับไทย / สำรองตอนที่ 12 ซับไทย

==Ads==
web
stats Copyright © 2018 Toonzaa.com
top