Shichisei no Subaru ตอนที่ 1-12 ซับไทย

==Ads==

เรื่องย่อ : กล่าวถึงเกม Union เกมแนว MMORPG มีกลุ่มที่มีชื่อเสียงในชื่อ Subaru ที่ไร้คู่เปรียบด้วยความสามารถในการใช้ระบบ Sense ของเกม สมาชิกในกลุ่มเป็นเพื่อนเด็กประถมที่เล่นเกมออนไลน์ด้วยกัน จนวันหนึ่งเกิดเหตุมีเพื่อนคนหนึ่งเสียชีวิตลงในเกม เป็นเหตุให้เกมปิดตัวลง เวลาผ่านไป 6 ปี อาโม ฮารุโตะ ได้เล่นเกมที่เปิดใหม่ในชื่อ Reunion เขาได้พบกับ คูกะ อาซาฮิ ได้พบกับเพื่อนหญิงของเขาที่น่าจะเสียชีวิตไปเมื่อ 6 ปีก่อนอีกครั้ง

ผลงานซับไทยโดย : Eternal-FS

( StreamangoDrive Google / RapidVideo )

Shichisei no Subaru ตอนที่ 1 ซับไทย / สำรองตอนที่ 1 ซับไทย / สำรองตอนที่ 1 ซับไทย

Shichisei no Subaru ตอนที่ 2 ซับไทย / สำรองตอนที่ 2 ซับไทย / สำรองตอนที่ 2 ซับไทย

Shichisei no Subaru ตอนที่ 3 ซับไทย / สำรองตอนที่ 3 ซับไทย / สำรองตอนที่ 3 ซับไทย

Shichisei no Subaru ตอนที่ 4 ซับไทย / สำรองตอนที่ 4 ซับไทย / สำรองตอนที่ 4 ซับไทย

Shichisei no Subaru ตอนที่ 5 ซับไทย / สำรองตอนที่ 5 ซับไทย / สำรองตอนที่ 5 ซับไทย

Shichisei no Subaru ตอนที่ 6 ซับไทย / สำรองตอนที่ 6 ซับไทย / สำรองตอนที่ 6 ซับไทย

Shichisei no Subaru ตอนที่ 7 ซับไทย / สำรองตอนที่ 7 ซับไทย / สำรองตอนที่ 7 ซับไทย

Shichisei no Subaru ตอนที่ 8 ซับไทย / สำรองตอนที่ 8 ซับไทย / สำรองตอนที่ 8 ซับไทย

Shichisei no Subaru ตอนที่ 9 ซับไทย / สำรองตอนที่ 9 ซับไทย / สำรองตอนที่ 9 ซับไทย

Shichisei no Subaru ตอนที่ 10 ซับไทย / สำรองตอนที่ 10 ซับไทย / สำรองตอนที่ 10 ซับไทย

Shichisei no Subaru ตอนที่ 11 ซับไทย / สำรองตอนที่ 11 ซับไทย / สำรองตอนที่ 11 ซับไทย

Shichisei no Subaru ตอนที่ 12 EnD ซับไทย / สำรองตอนที่ 12 ซับไทย / สำรองตอนที่ 12 ซับไทย

แสดงความคิดเห็น/แจ้งลิ้งเสีย

==Ads==
web
stats Copyright © 2019 Toonzaa.com
top