Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ปี 2 เนอร์วาน่า ตอนที่ 49-96 [พากย์ไทย]

==Ads==

Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร

เรื่องราวการต่อสู้ และ ผจญภัยของเหล่าจอมเวทแห่งกิลด์ “แฟรี่เทล” ซึ่งเป็นศูนย์รวมของจอมเวทสุดแกร่ง(และพวกตัวปัญหาเยอะ) และเจ๋งสุดๆ เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อ ลูซี่ ผู้มีความสามารถอัญเชิญเทพแห่งดวงดาว ได้พบกับ นัตสึ บุตรบุญธรรมของมังกร อิกนีล ผู้สามารถใช้ไฟ จากนั้นทั้งสอง รวมถึงจอมเวทแห่งแฟรี่เทลคนอื่นๆ ได้ร่วมต่อสู้ ร่วมผจญภัย จนนำไปสู่เรื่องราวสนุกสนาน ณ ที่แห่งนั้น

Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ปี 2 เนอร์วาน่า

Player #1


Fairy Tail ตอนที่ 49 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 49 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 49 พากย์ไทย

Fairy Tail ตอนที่ 50 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 50 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 50 พากย์ไทย

Fairy Tail ตอนที่ 51 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 51 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 51 พากย์ไทย

Fairy Tail ตอนที่ 52 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 52 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 52 พากย์ไทย

Fairy Tail ตอนที่ 53 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 53 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 53 พากย์ไทย

Fairy Tail ตอนที่ 54 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 54 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 54 พากย์ไทย

Fairy Tail ตอนที่ 55 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 55 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 55 พากย์ไทย

Fairy Tail ตอนที่ 56 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 56 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 56 พากย์ไทย

Fairy Tail ตอนที่ 57 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 57 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 57 พากย์ไทย

Fairy Tail ตอนที่ 58 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 58 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 58 พากย์ไทย

Fairy Tail ตอนที่ 59 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 59 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 59 พากย์ไทย

Fairy Tail ตอนที่ 60 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 60 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 60 พากย์ไทย

Fairy Tail ตอนที่ 61 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 61 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 61 พากย์ไทย

Fairy Tail ตอนที่ 62 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 62 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 62 พากย์ไทย

Fairy Tail ตอนที่ 63 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 63 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 63 พากย์ไทย

Fairy Tail ตอนที่ 64 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 64 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 64 พากย์ไทย

Fairy Tail ตอนที่ 65 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 65 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 65 พากย์ไทย

Fairy Tail ตอนที่ 66 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 66 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 66 พากย์ไทย

Fairy Tail ตอนที่ 67 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 67 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 67 พากย์ไทย

Fairy Tail ตอนที่ 68 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 68 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 68 พากย์ไทย

Fairy Tail ตอนที่ 69 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 69 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 69 พากย์ไทย

Fairy Tail ตอนที่ 70 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 70 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 70 พากย์ไทย

Fairy Tail ตอนที่ 71 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 71 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 71 พากย์ไทย

Fairy Tail ตอนที่ 72 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 72 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 72 พากย์ไทย

Fairy Tail ตอนที่ 73 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 73 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 73 พากย์ไทย

Fairy Tail ตอนที่ 74 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 74 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 74 พากย์ไทย

Fairy Tail ตอนที่ 75 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 75 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 75 พากย์ไทย

Fairy Tail ตอนที่ 76 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 76 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 76 พากย์ไทย

Fairy Tail ตอนที่ 77 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 77 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 77 พากย์ไทย

Fairy Tail ตอนที่ 78 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 78 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 78 พากย์ไทย

Fairy Tail ตอนที่ 79 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 79 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 79 พากย์ไทย

Fairy Tail ตอนที่ 80 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 80 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 80 พากย์ไทย

Fairy Tail ตอนที่ 81 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 81 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 81 พากย์ไทย

Fairy Tail ตอนที่ 82 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 82 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 82 พากย์ไทย

Fairy Tail ตอนที่ 83 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 83 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 83 พากย์ไทย

Fairy Tail ตอนที่ 84 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 84 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 84 พากย์ไทย

Fairy Tail ตอนที่ 85 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 85 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 85 พากย์ไทย

Fairy Tail ตอนที่ 86 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 86 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 86 พากย์ไทย

Fairy Tail ตอนที่ 87 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 87 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 87 พากย์ไทย

Fairy Tail ตอนที่ 88 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 88 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 88 พากย์ไทย

Fairy Tail ตอนที่ 89 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 89 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 89 พากย์ไทย

Fairy Tail ตอนที่ 90 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 90 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 90 พากย์ไทย

Fairy Tail ตอนที่ 91 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 91 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 91 พากย์ไทย

Fairy Tail ตอนที่ 92 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 92 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 92 พากย์ไทย

Fairy Tail ตอนที่ 93 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 93 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 93 พากย์ไทย

Fairy Tail ตอนที่ 94 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 94 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 94 พากย์ไทย

Fairy Tail ตอนที่ 95 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 95 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 95 พากย์ไทย

Fairy Tail ตอนที่ 96 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 96 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 96 พากย์ไทย

GG Drive V.1Fairy Tail ตอนที่ 49 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 50 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 51 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 52 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 53 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 54 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 55 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 56 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 57 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 58 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 59 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 60 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 61 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 62 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 63 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 64 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 65 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 66 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 67 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 68 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 69 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 70 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 71 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 72 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 73 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 74 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 75 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 76 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 77 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 78 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 79 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 80 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 81 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 82 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 83 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 84 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 85 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 86 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 87 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 88 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 89 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 90 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 91 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 92 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 93 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 94 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 95 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 96 พากย์ไทย

GG DriveFairy Tail ตอนที่ 49 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 50 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 51 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 52 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 53 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 54 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 55 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 56 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 57 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 58 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 59 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 60 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 61 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 62 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 63 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 64 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 65 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 66 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 67 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 68 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 69 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 70 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 71 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 72 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 73 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 74 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 75 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 76 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 77 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 78 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 79 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 80 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 81 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 82 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 83 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 84 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 85 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 86 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 87 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 88 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 89 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 90 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 91 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 92 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 93 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 94 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 95 พากย์ไทย
Fairy Tail ตอนที่ 96 พากย์ไทย

Streamango

Fairy Tail ตอนที่ 49
Fairy Tail ตอนที่ 50
Fairy Tail ตอนที่ 51
Fairy Tail ตอนที่ 52
Fairy Tail ตอนที่ 53
Fairy Tail ตอนที่ 54
Fairy Tail ตอนที่ 55
Fairy Tail ตอนที่ 56
Fairy Tail ตอนที่ 57
Fairy Tail ตอนที่ 58
Fairy Tail ตอนที่ 59
Fairy Tail ตอนที่ 60
Fairy Tail ตอนที่ 61
Fairy Tail ตอนที่ 62
Fairy Tail ตอนที่ 63
Fairy Tail ตอนที่ 64
Fairy Tail ตอนที่ 65
Fairy Tail ตอนที่ 66
Fairy Tail ตอนที่ 67
Fairy Tail ตอนที่ 68
Fairy Tail ตอนที่ 69
Fairy Tail ตอนที่ 70
Fairy Tail ตอนที่ 71
Fairy Tail ตอนที่ 72
Fairy Tail ตอนที่ 73
Fairy Tail ตอนที่ 74
Fairy Tail ตอนที่ 75
Fairy Tail ตอนที่ 76
Fairy Tail ตอนที่ 77
Fairy Tail ตอนที่ 78
Fairy Tail ตอนที่ 79
Fairy Tail ตอนที่ 80
Fairy Tail ตอนที่ 81
Fairy Tail ตอนที่ 82
Fairy Tail ตอนที่ 83
Fairy Tail ตอนที่ 84
Fairy Tail ตอนที่ 85
Fairy Tail ตอนที่ 86
Fairy Tail ตอนที่ 87
Fairy Tail ตอนที่ 88
Fairy Tail ตอนที่ 89
Fairy Tail ตอนที่ 90
Fairy Tail ตอนที่ 91
Fairy Tail ตอนที่ 92
Fairy Tail ตอนที่ 93
Fairy Tail ตอนที่ 94
Fairy Tail ตอนที่ 95
Fairy Tail ตอนที่ 96

แสดงความคิดเห็น/แจ้งลิ้งเสีย

==Ads==
web
stats Copyright © 2019 Toonzaa.com
top