Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ปี 2 เนอร์วาน่า ตอนที่ 49-96 [พากย์ไทย]


Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ปี 2

Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร

เรื่องราวการต่อสู้ และ ผจญภัยของเหล่าจอมเวทแห่งกิลด์ “แฟรี่เทล” ซึ่งเป็นศูนย์รวมของจอมเวทสุดแกร่ง(และพวกตัวปัญหาเยอะ) และเจ๋งสุดๆ เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อ ลูซี่ ผู้มีความสามารถอัญเชิญเทพแห่งดวงดาว ได้พบกับ นัตสึ บุตรบุญธรรมของมังกร อิกนีล ผู้สามารถใช้ไฟ จากนั้นทั้งสอง รวมถึงจอมเวทแห่งแฟรี่เทลคนอื่นๆ ได้ร่วมต่อสู้ ร่วมผจญภัย จนนำไปสู่เรื่องราวสนุกสนาน ณ ที่แห่งนั้น

Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ปี 2 เนอร์วาน่า

Streamango

Fairy Tail ตอนที่ 49
Fairy Tail ตอนที่ 50
Fairy Tail ตอนที่ 51
Fairy Tail ตอนที่ 52
Fairy Tail ตอนที่ 53
Fairy Tail ตอนที่ 54
Fairy Tail ตอนที่ 55
Fairy Tail ตอนที่ 56
Fairy Tail ตอนที่ 57
Fairy Tail ตอนที่ 58
Fairy Tail ตอนที่ 59
Fairy Tail ตอนที่ 60
Fairy Tail ตอนที่ 61
Fairy Tail ตอนที่ 62
Fairy Tail ตอนที่ 63
Fairy Tail ตอนที่ 64
Fairy Tail ตอนที่ 65
Fairy Tail ตอนที่ 66
Fairy Tail ตอนที่ 67
Fairy Tail ตอนที่ 68
Fairy Tail ตอนที่ 69
Fairy Tail ตอนที่ 70
Fairy Tail ตอนที่ 71
Fairy Tail ตอนที่ 72
Fairy Tail ตอนที่ 73
Fairy Tail ตอนที่ 74
Fairy Tail ตอนที่ 75
Fairy Tail ตอนที่ 76
Fairy Tail ตอนที่ 77
Fairy Tail ตอนที่ 78
Fairy Tail ตอนที่ 79
Fairy Tail ตอนที่ 80
Fairy Tail ตอนที่ 81
Fairy Tail ตอนที่ 82
Fairy Tail ตอนที่ 83
Fairy Tail ตอนที่ 84
Fairy Tail ตอนที่ 85
Fairy Tail ตอนที่ 86
Fairy Tail ตอนที่ 87
Fairy Tail ตอนที่ 88
Fairy Tail ตอนที่ 89
Fairy Tail ตอนที่ 90
Fairy Tail ตอนที่ 91
Fairy Tail ตอนที่ 92
Fairy Tail ตอนที่ 93
Fairy Tail ตอนที่ 94
Fairy Tail ตอนที่ 95
Fairy Tail ตอนที่ 96

Openload

Fairy Tail ตอนที่ 49
Fairy Tail ตอนที่ 50
Fairy Tail ตอนที่ 51
Fairy Tail ตอนที่ 52
Fairy Tail ตอนที่ 53
Fairy Tail ตอนที่ 54
Fairy Tail ตอนที่ 55
Fairy Tail ตอนที่ 56
Fairy Tail ตอนที่ 57
Fairy Tail ตอนที่ 58
Fairy Tail ตอนที่ 59
Fairy Tail ตอนที่ 60
Fairy Tail ตอนที่ 61
Fairy Tail ตอนที่ 62
Fairy Tail ตอนที่ 63
Fairy Tail ตอนที่ 64
Fairy Tail ตอนที่ 65
Fairy Tail ตอนที่ 66
Fairy Tail ตอนที่ 67
Fairy Tail ตอนที่ 68
Fairy Tail ตอนที่ 69
Fairy Tail ตอนที่ 70
Fairy Tail ตอนที่ 71
Fairy Tail ตอนที่ 72
Fairy Tail ตอนที่ 73
Fairy Tail ตอนที่ 74
Fairy Tail ตอนที่ 75
Fairy Tail ตอนที่ 76
Fairy Tail ตอนที่ 77
Fairy Tail ตอนที่ 78
Fairy Tail ตอนที่ 79
Fairy Tail ตอนที่ 80
Fairy Tail ตอนที่ 81
Fairy Tail ตอนที่ 82
Fairy Tail ตอนที่ 83
Fairy Tail ตอนที่ 84
Fairy Tail ตอนที่ 85
Fairy Tail ตอนที่ 86
Fairy Tail ตอนที่ 87
Fairy Tail ตอนที่ 88
Fairy Tail ตอนที่ 89
Fairy Tail ตอนที่ 90
Fairy Tail ตอนที่ 91
Fairy Tail ตอนที่ 92
Fairy Tail ตอนที่ 93
Fairy Tail ตอนที่ 94
Fairy Tail ตอนที่ 95
Fairy Tail ตอนที่ 96

GG Drive

Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ปี 2 ตอนที่ 49 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ปี 2 ตอนที่ 50 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ปี 2 ตอนที่ 51 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ปี 2 ตอนที่ 52 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ปี 2 ตอนที่ 53 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ปี 2 ตอนที่ 54 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ปี 2 ตอนที่ 55 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ปี 2 ตอนที่ 56 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ปี 2 ตอนที่ 57 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ปี 2 ตอนที่ 58 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ปี 2 ตอนที่ 59 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ปี 2 ตอนที่ 60 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ปี 2 ตอนที่ 61 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ปี 2 ตอนที่ 62 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ปี 2 ตอนที่ 63 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ปี 2 ตอนที่ 64 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ปี 2 ตอนที่ 65 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ปี 2 ตอนที่ 66 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ปี 2 ตอนที่ 67 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ปี 2 ตอนที่ 68 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ปี 2 ตอนที่ 69 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ปี 2 ตอนที่ 70 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ปี 2 ตอนที่ 71 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ปี 2 ตอนที่ 72 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ปี 2 ตอนที่ 73 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ปี 2 ตอนที่ 74 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ปี 2 ตอนที่ 75 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ปี 2 ตอนที่ 76 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ปี 2 ตอนที่ 77 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ปี 2 ตอนที่ 78 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ปี 2 ตอนที่ 79 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ปี 2 ตอนที่ 80 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ปี 2 ตอนที่ 81 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ปี 2 ตอนที่ 82 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ปี 2 ตอนที่ 83 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ปี 2 ตอนที่ 84 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ปี 2 ตอนที่ 85 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ปี 2 ตอนที่ 86 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ปี 2 ตอนที่ 87 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ปี 2 ตอนที่ 88 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ปี 2 ตอนที่ 89 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ปี 2 ตอนที่ 90 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ปี 2 ตอนที่ 91 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ปี 2 ตอนที่ 92 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ปี 2 ตอนที่ 93 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ปี 2 ตอนที่ 94 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ปี 2 ตอนที่ 95 พากย์ไทย
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ปี 2 ตอนที่ 96 พากย์ไทย