Digimon Adventure Tri ตอนที่ 1-26 ซับไทย

==Ads==

maxresdefault%255b1%255d1

เรื่องย่อ : Digimon Adventure tri เป็นภาคเนื้อเรื่องล่าสุด ซึ่งต่อจากภาค Digimon Adventure 02 โดยมีตัวเอกคือ ยางามิ ไทจิ ที่เป็นตัวเอกจากภาคแรกกลับมารับบทตัวเอกอีกครั้ง แต่ว่าครั้งนี้เขาไม่ใช่เด็ก ป.5 ตัวเล็กๆอีกแล้ว เพราะมีอายุ 17 ปีแล้ว ซึ่งตัวละครอื่นๆก็เติมโตขึ้นด้วยเช่นกัน
ซับไทยโดย Ore-FS

( StreamangoDrive Google / RapidVideo )

บทที่ 1 การพบกันอีกครั้ง (ตอน 1-4)
Digimon Adventure Tri ดิจิมอนแอดเวนเจอร์ ตอนที่ 1 ซับไทย / สำรองตอนที่ 1 ซับไทย / สำรองตอนที่ 1 ซับไทย
Digimon Adventure Tri ดิจิมอนแอดเวนเจอร์ ตอนที่ 2 ซับไทย / สำรองตอนที่ 2 ซับไทย / สำรองตอนที่ 2 ซับไทย
Digimon Adventure Tri ดิจิมอนแอดเวนเจอร์ ตอนที่ 3 ซับไทย / สำรองตอนที่ 3 ซับไทย / สำรองตอนที่ 3 ซับไทย
Digimon Adventure Tri ดิจิมอนแอดเวนเจอร์ ตอนที่ 4 ซับไทย / สำรองตอนที่ 4 ซับไทย / สำรองตอนที่ 4 ซับไทย
บทที่ 2 การตัดสินใจ (ตอน 5-8)
Digimon Adventure Tri ดิจิมอนแอดเวนเจอร์ ตอนที่ 5 ซับไทย / สำรองตอนที่ 5 ซับไทย / สำรองตอนที่ 5 ซับไทย
Digimon Adventure Tri ดิจิมอนแอดเวนเจอร์ ตอนที่ 6 ซับไทย / สำรองตอนที่ 6 ซับไทย / สำรองตอนที่ 6 ซับไทย
Digimon Adventure Tri ดิจิมอนแอดเวนเจอร์ ตอนที่ 7 ซับไทย / สำรองตอนที่ 7 ซับไทย / สำรองตอนที่ 7 ซับไทย
Digimon Adventure Tri ดิจิมอนแอดเวนเจอร์ ตอนที่ 8 ซับไทย / สำรองตอนที่ 8 ซับไทย / สำรองตอนที่ 8 ซับไทย
บทที่ 3 คำสารภาพ (ตอน 9-13)
Digimon Adventure Tri ดิจิมอนแอดเวนเจอร์ ตอนที่ 9 ซับไทย / สำรองตอนที่ 9 ซับไทย / สำรองตอนที่ 9 ซับไทย
Digimon Adventure Tri ดิจิมอนแอดเวนเจอร์ ตอนที่ 10 ซับไทย / สำรองตอนที่ 10 ซับไทย / สำรองตอนที่ 10 ซับไทย
Digimon Adventure Tri ดิจิมอนแอดเวนเจอร์ ตอนที่ 11 ซับไทย / สำรองตอนที่ 11 ซับไทย / สำรองตอนที่ 11 ซับไทย
Digimon Adventure Tri ดิจิมอนแอดเวนเจอร์ ตอนที่ 12 ซับไทย / สำรองตอนที่ 12 ซับไทย / สำรองตอนที่ 12 ซับไทย
Digimon Adventure Tri ดิจิมอนแอดเวนเจอร์ ตอนที่ 13 ซับไทย / สำรองตอนที่ 13 ซับไทย / สำรองตอนที่ 13 ซับไทย
บทที่ 4 การสูญเสีย (ตอน 14-17)
Digimon Adventure Tri ดิจิมอนแอดเวนเจอร์ ตอนที่ 14 ซับไทย / สำรองตอนที่ 14 ซับไทย / สำรองตอนที่ 14 ซับไทย
Digimon Adventure Tri ดิจิมอนแอดเวนเจอร์ ตอนที่ 15 ซับไทย / สำรองตอนที่ 15 ซับไทย / สำรองตอนที่ 15 ซับไทย
Digimon Adventure Tri ดิจิมอนแอดเวนเจอร์ ตอนที่ 16 ซับไทย / สำรองตอนที่ 16 ซับไทย / สำรองตอนที่ 16 ซับไทย
Digimon Adventure Tri ดิจิมอนแอดเวนเจอร์ ตอนที่ 17 ซับไทย / สำรองตอนที่ 17 ซับไทย / สำรองตอนที่ 17 ซับไทย
บทที่ 5 การอยู่ร่วมกัน (ตอน 18-21)
Digimon Adventure Tri ดิจิมอนแอดเวนเจอร์ ตอนที่ 18 ซับไทย / สำรองตอนที่ 18 ซับไทย / สำรองตอนที่ 18 ซับไทย
Digimon Adventure Tri ดิจิมอนแอดเวนเจอร์ ตอนที่ 19 ซับไทย / สำรองตอนที่ 19 ซับไทย / สำรองตอนที่ 19 ซับไทย
Digimon Adventure Tri ดิจิมอนแอดเวนเจอร์ ตอนที่ 20 ซับไทย / สำรองตอนที่ 20 ซับไทย / สำรองตอนที่ 20 ซับไทย
Digimon Adventure Tri ดิจิมอนแอดเวนเจอร์ ตอนที่ 21 ซับไทย / สำรองตอนที่ 21 ซับไทย / สำรองตอนที่ 21 ซับไทย
บทที่ 6 อนาคตของพวกเรา (ตอน 22-26)
Digimon Adventure Tri ดิจิมอนแอดเวนเจอร์ ตอนที่ 22 ซับไทย / สำรองตอนที่ 22 ซับไทย / สำรองตอนที่ 22 ซับไทย
Digimon Adventure Tri ดิจิมอนแอดเวนเจอร์ ตอนที่ 23 ซับไทย / สำรองตอนที่ 23 ซับไทย / สำรองตอนที่ 23 ซับไทย
Digimon Adventure Tri ดิจิมอนแอดเวนเจอร์ ตอนที่ 24 ซับไทย / สำรองตอนที่ 24 ซับไทย / สำรองตอนที่ 24 ซับไทย
Digimon Adventure Tri ดิจิมอนแอดเวนเจอร์ ตอนที่ 25 ซับไทย / สำรองตอนที่ 25 ซับไทย / สำรองตอนที่ 25 ซับไทย
Digimon Adventure Tri ดิจิมอนแอดเวนเจอร์ ตอนที่ 26 EnD ซับไทย / สำรองตอนที่ 26 ซับไทย / สำรองตอนที่ 26 ซับไทย

แสดงความคิดเห็น/แจ้งลิ้งเสีย

==Ads==
web
stats Copyright © 2019 Toonzaa.com
top