Berserk (2016) เบอร์เซิร์ก ตอนที่ 1-12 ซับไทย


Berserk_2016[2]

เรื่องย่อ : กัส คนทั่วไปรู้จักเขาในชื่อ นักดาบทมิฬ ผู้ที่ถูกตีตราให้กลายเป็นเครื่องสังเวย ทำให้ปีศาจจากทั่วสารทิศตามล่าตัวเขาและภรรยาที่ถูกตีตรา กัสต้องเอาตัวรอดและตามล่าผู้ที่ทำให้เกิดเรื่องที่เลวร้ายเช่นนี้

( Drive GoogleRapidVideo / Streamango )

Berserk (2016) เบอร์เซิร์ก นักรบวิปลาส ตอนที่ 1 ซับไทย / สำรองตอนที่ 1 ซับไทย / สำรองตอนที่ 1 ซับไทย
Berserk (2016) เบอร์เซิร์ก นักรบวิปลาส ตอนที่ 2 ซับไทย / สำรองตอนที่ 2 ซับไทย / สำรองตอนที่ 2 ซับไทย
Berserk (2016) เบอร์เซิร์ก นักรบวิปลาส ตอนที่ 3 ซับไทย / สำรองตอนที่ 3 ซับไทย / สำรองตอนที่ 3 ซับไทย
Berserk (2016) เบอร์เซิร์ก นักรบวิปลาส ตอนที่ 4 ซับไทย / สำรองตอนที่ 4 ซับไทย / สำรองตอนที่ 4 ซับไทย
Berserk (2016) เบอร์เซิร์ก นักรบวิปลาส ตอนที่ 5 ซับไทย / สำรองตอนที่ 5 ซับไทย / สำรองตอนที่ 5 ซับไทย
Berserk (2016) เบอร์เซิร์ก นักรบวิปลาส ตอนที่ 6 ซับไทย / สำรองตอนที่ 6 ซับไทย / สำรองตอนที่ 6 ซับไทย
Berserk (2016) เบอร์เซิร์ก นักรบวิปลาส ตอนที่ 7 ซับไทย / สำรองตอนที่ 7 ซับไทย / สำรองตอนที่ 7 ซับไทย
Berserk (2016) เบอร์เซิร์ก นักรบวิปลาส ตอนที่ 8 ซับไทย / สำรองตอนที่ 8 ซับไทย / สำรองตอนที่ 8 ซับไทย
Berserk (2016) เบอร์เซิร์ก นักรบวิปลาส ตอนที่ 9 ซับไทย / สำรองตอนที่ 9 ซับไทย / สำรองตอนที่ 9 ซับไทย
Berserk (2016) เบอร์เซิร์ก นักรบวิปลาส ตอนที่ 10 ซับไทย / สำรองตอนที่ 10 ซับไทย / สำรองตอนที่ 10 ซับไทย
Berserk (2016) เบอร์เซิร์ก นักรบวิปลาส ตอนที่ 11 ซับไทย / สำรองตอนที่ 11 ซับไทย / สำรองตอนที่ 11 ซับไทย
Berserk (2016) เบอร์เซิร์ก นักรบวิปลาส ตอนที่ 12 END ซับไทย / สำรองตอนที่ 12 ซับไทย / สำรองตอนที่ 12 ซับไทย----Ads----