Kekkai Sensen สมรภูมิ เขตป้องกันโลหิต ตอนที่ 1-12 ซับไทย


wz1f1I85hCg6K1asheOk-TLqZhA@500x705[1]

เรื่องย่อ : เมือง Jerusalem’s Lot ที่ซึ่งเคยเป็นเมืองนิวยอร์คมาก่อน เกิดประตูมิติเปิดขึ้นสร้างความเปลี่ยนแปลงในเมือง เวลาผ่านไปเกิดคดีอาชญากรรมในเมืองมากขึ้นจนองค์กร Libra ได้ส่งคนมาดูแล นำกลุ่มโดยหนุ่มใหญ่ผู้ยึดมั่นในคุณธรรม เคลาส์ จนมีพนักงานใหม่เพิ่งเข้ามาร่วมกลุ่ม เลโอนาร์ด วอช ที่มาทำงานเพื่อเหตุผลบางอย่าง

Kekkai Sensen สมรภูมิ เขตป้องกันโลหิต ตอนที่ 1 ซับไทย
Kekkai Sensen สมรภูมิ เขตป้องกันโลหิต ตอนที่ 2 ซับไทย
Kekkai Sensen สมรภูมิ เขตป้องกันโลหิต ตอนที่ 3 ซับไทย
Kekkai Sensen สมรภูมิ เขตป้องกันโลหิต ตอนที่ 4 ซับไทย
Kekkai Sensen สมรภูมิ เขตป้องกันโลหิต ตอนที่ 5 ซับไทย
Kekkai Sensen สมรภูมิ เขตป้องกันโลหิต ตอนที่ 6 ซับไทย
Kekkai Sensen สมรภูมิ เขตป้องกันโลหิต ตอนที่ 7 ซับไทย
Kekkai Sensen สมรภูมิ เขตป้องกันโลหิต ตอนที่ 8 ซับไทย
Kekkai Sensen สมรภูมิ เขตป้องกันโลหิต ตอนที่ 9 ซับไทย
Kekkai Sensen สมรภูมิ เขตป้องกันโลหิต ตอนที่ 10 ซับไทย
Kekkai Sensen สมรภูมิ เขตป้องกันโลหิต ตอนที่ 10.5 ซับไทย
Kekkai Sensen สมรภูมิ เขตป้องกันโลหิต ตอนที่ 11 ซับไทย
Kekkai Sensen สมรภูมิ เขตป้องกันโลหิต ตอนที่ 12 จบ ซับไทย
Kekkai Sensen สมรภูมิ เขตป้องกันโลหิต ตอนพิเศษ OVA ซับไทย
( Openload )
Kekkai Sensen สมรภูมิ เขตป้องกันโลหิต ตอนที่ 1 ซับไทย
Kekkai Sensen สมรภูมิ เขตป้องกันโลหิต ตอนที่ 2 ซับไทย
Kekkai Sensen สมรภูมิ เขตป้องกันโลหิต ตอนที่ 3 ซับไทย
Kekkai Sensen สมรภูมิ เขตป้องกันโลหิต ตอนที่ 4 ซับไทย
Kekkai Sensen สมรภูมิ เขตป้องกันโลหิต ตอนที่ 5 ซับไทย
Kekkai Sensen สมรภูมิ เขตป้องกันโลหิต ตอนที่ 6 ซับไทย
Kekkai Sensen สมรภูมิ เขตป้องกันโลหิต ตอนที่ 7 ซับไทย
Kekkai Sensen สมรภูมิ เขตป้องกันโลหิต ตอนที่ 8 ซับไทย
Kekkai Sensen สมรภูมิ เขตป้องกันโลหิต ตอนที่ 9 ซับไทย
Kekkai Sensen สมรภูมิ เขตป้องกันโลหิต ตอนที่ 10 ซับไทย
Kekkai Sensen สมรภูมิ เขตป้องกันโลหิต ตอนที่ 10.5 ซับไทย
Kekkai Sensen สมรภูมิ เขตป้องกันโลหิต ตอนที่ 11 ซับไทย
Kekkai Sensen สมรภูมิ เขตป้องกันโลหิต ตอนที่ 12 END ซับไทย
Kekkai Sensen สมรภูมิ เขตป้องกันโลหิต ตอนพิเศษ OVA ซับไทย
( Openload SD 480p )
Kekkai Sensen สมรภูมิ เขตป้องกันโลหิต ตอนที่ 1 ซับไทย
Kekkai Sensen สมรภูมิ เขตป้องกันโลหิต ตอนที่ 2 ซับไทย
Kekkai Sensen สมรภูมิ เขตป้องกันโลหิต ตอนที่ 3 ซับไทย
Kekkai Sensen สมรภูมิ เขตป้องกันโลหิต ตอนที่ 4 ซับไทย
Kekkai Sensen สมรภูมิ เขตป้องกันโลหิต ตอนที่ 5 ซับไทย
Kekkai Sensen สมรภูมิ เขตป้องกันโลหิต ตอนที่ 6 ซับไทย
Kekkai Sensen สมรภูมิ เขตป้องกันโลหิต ตอนที่ 7 ซับไทย
Kekkai Sensen สมรภูมิ เขตป้องกันโลหิต ตอนที่ 8 ซับไทย
Kekkai Sensen สมรภูมิ เขตป้องกันโลหิต ตอนที่ 9 ซับไทย
Kekkai Sensen สมรภูมิ เขตป้องกันโลหิต ตอนที่ 10 ซับไทย
Kekkai Sensen สมรภูมิ เขตป้องกันโลหิต ตอนที่ 10.5 ซับไทย
Kekkai Sensen สมรภูมิ เขตป้องกันโลหิต ตอนที่ 11 ซับไทย
Kekkai Sensen สมรภูมิ เขตป้องกันโลหิต ตอนที่ 12 END ซับไทย
Kekkai Sensen สมรภูมิ เขตป้องกันโลหิต ตอนพิเศษ OVA ซับไทย----Ads----