Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 1-148 พากย์ไทย/ซับไทย

==Ads==


(จิ้มเบาๆ) Hunter x Hunter Openings

[collapse]


เรื่องย่อ
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ 2011

โดยเรื่องราวในเวอร์ชั่นนี้ ยังคงเป็นเรื่องราวของเหล่าฮันเตอร์ ที่ออกเดินทางไปทั่วโลก เพื่อปฎิบัติภาระกิจที่ยากและ อันตราย เพื่อเพิ่มลำดับของตัวเอง…โดยมี กอร์น เด็กชายอายุ 12 ปี ที่อาศัยอยู่กับน้าสาวชื่อมิโตะ ในเกาะปลาวาฬ ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ที่ชาวประมงอาศัยอยู่กันตัวกอร์นนั้นตั้งแต่เด็กก็เชื่อว่า พ่อและแม่ของเขาเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ ตั้งแต่เขายังเด็กเพราะทุกคนรวมทั้งน้า ของเขาบอกอย่างนั้นแต่ทว่าเมื่อเขาได้ทราบความจริงเกี่ยวกับพ่อ เขาจึงตัดสินใจ ที่จะออกเดินทางตามรอยของพ่อที่เป็นฮันเตอร์ที่ยิ่งใหญ่ในตำ นาน ระหว่างการเดินทาง กอร์นก็ได้พบ กับ คิรัวร์ คุราปิก้าและ เลโอลีโอ พวกเขาต้องทดสอบคุณสมบัติมากมายเพื่อไปถึง เป้าหมายของการเป็นฮันเตอร์… ? แล้วพวกเขาต้องเจอกับอุปสรรคและแบบทดสอบอะไรบ้าง มา ร่วมสุ้นและเป็นกำลังใจให้เขาได้ใน Hunter x Hunter 2011

=================================
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ (1999)
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ (2011)

=================================

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ [พากย์ไทย+ซับไทย]

 

RapidvideoHunter x Hunter ตอนที่ 01 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 02 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 03 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 04 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 05 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 06 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 07 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 08 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 09 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 10 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 11 พากย์ไทย
ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 13 (เป็นตอนสรุปเรื่อง 1-12 ไม่ได้ลง)
Hunter x Hunter ตอนที่ 12 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 14 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 15 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 16 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 17 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 18 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 19 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 20 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 21 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 22 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 23 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 24 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 25 พากย์ไทย
ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 26 (เป็นตอนสรุปเรื่อง 14-25 ไม่ได้ลง)
Hunter x Hunter ตอนที่ 27 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 28 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 29 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 30 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 31 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 32 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 33 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 34 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 35 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 36 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 37 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 38 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 39 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 40 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 41 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 42 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 43 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 43 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 45 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 46 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 47 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 48 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 49 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 50 พากย์ไทย

Hunter x Hunter ตอนที่ 001 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 002 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 003 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 004 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 005 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 006 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 007 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 008 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 009 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 010 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 011 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 012 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 013 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 014 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 015 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 016 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 017 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 018 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 019 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 020 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 021 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 022 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 023 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 024 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 025 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 026 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 027 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 028 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 029 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 030 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 031 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 032 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 033 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 034 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 035 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 036 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 037 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 038 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 039 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 040 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 041 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 042 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 043 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 044 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 045 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 046 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 047 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 048 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 049 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 050 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 051 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 052 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 053 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 053 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 055 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 056 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 057 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 058 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 059 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 061 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 062 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 063 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 064 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 065 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 066 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 067 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 068 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 069 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 070 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 071 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 072 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 073 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 074 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 075 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 076 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 077 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 078 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 079 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 080 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 081 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 082 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 083 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 084 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 085 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 086 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 087 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 088 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 089 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 090 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 091 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 092 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 093 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 094 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 095 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 096 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 097 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 098 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 099 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 100 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 101 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 102 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 103 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 104 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 105 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 106 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 107 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 108 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 109 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 110 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 111 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 112 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 113 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 114 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 115 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 116 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 117 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 118 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 119 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 120 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 121 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 121 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 123 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 124 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 125 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 126 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 127 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 128 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 129 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 130 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 130 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 131 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 132 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 133 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 134 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 135 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 136 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 137 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 138 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 139 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 140 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 141 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 142 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 143 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 144 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 145 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 146 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 147 ซับไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 148 ซับไทย

Hunter X Hunter Phanthom Rouge Movie 1 ซับไทย
Hunter X Hunter The last Mission – Movie 2 ซับไทย

Player #1


พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 01 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 02 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 03 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 04 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 05 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 06 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 07 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 08 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 09 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 10 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 11 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 12 พากย์ไทย
ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 13 (เป็นตอนสรุปเรื่อง 1-12 ไม่ได้ลง)
Hunter X Hunter ตอนที่ 14 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 15 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 16 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 17 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 18 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 19 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 20 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 21 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 22 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 23 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 24 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 25 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 27 พากย์ไทย
ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 26 (เป็นตอนสรุปเรื่อง 14-25 ไม่ได้ลง)
Hunter X Hunter ตอนที่ 28 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 29 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 30 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 31 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 32 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 33 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 34 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 35 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 36 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 37 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 38 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 39 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 40 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 41 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 42 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 43 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 44 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 45 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 46 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 47 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 48 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 49 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 50 พากย์ไทย
ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 01 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 02 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 03 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 04 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 05 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 06 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 07 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 08 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 09 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 10 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 11 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 12 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 13 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 14 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 15 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 16 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 17 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 18 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 19 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 20 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 21 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 22 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 23 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 24 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 25 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 26 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 27 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 28 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 29 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 30 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 31 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 32 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 33 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 34 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 35 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 36 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 37 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 38 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 39 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 40 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 41 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 42 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 43 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 44 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 45 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 46 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 47 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 48 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 49 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 50 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 51 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 52 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 53 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 54 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 55 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 56 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 57 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 58 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 59 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 60 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 61 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 62 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 63 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 64 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 65 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 66 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 67 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 68 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 69 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 70 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 71 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 72 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 73 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 74 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 75 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 76 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 77 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 78 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 79 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 80 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 81 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 82 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 83 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 84 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 85 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 86 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 87 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 88 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 89 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 90 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 91 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 92 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 93 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 94 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 95 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 96 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 97 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 98 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 99 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 100 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 101 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 102 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 103 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 104 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 105 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 106 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 107 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 108 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 109 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 110 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 111 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 112 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 113 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 114 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 115 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 116 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 117 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 118 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 119 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 120 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 121 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 122 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 123 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 124 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 125 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 126 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 127 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 128 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 129 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 130 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 131 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 132 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 133 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 134 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 135 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 136 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 137 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 138 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 139 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 140 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 141 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 142 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 143 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 144 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 145 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 146 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 147 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 148 ซับไทย

Player #2


พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 01 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 02 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 03 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 04 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 05 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 06 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 07 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 08 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 09 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 10 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 11 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 12 พากย์ไทย
ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 13 (เป็นตอนสรุปเรื่อง 1-12 ไม่ได้ลง)
Hunter X Hunter ตอนที่ 14 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 15 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 16 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 17 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 18 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 19 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 20 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 21 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 22 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 23 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 24 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 25 พากย์ไทย
ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 26 (เป็นตอนสรุปเรื่อง 14-25 ไม่ได้ลง)
Hunter X Hunter ตอนที่ 27 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 28 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 29 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 30 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 31 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 32 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 33 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 34 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 35 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 36 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 37 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 38 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 39 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 40 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 41 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 42 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 43 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 44 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 45 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 46 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 47 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 48 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 49 พากย์ไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 50 พากย์ไทย
ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 01 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 02 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 03 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 04 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 05 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 06 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 07 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 08 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 09 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 10 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 11 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 12 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 13 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 14 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 15 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 16 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 17 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 18 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 19 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 20 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 21 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 22 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 23 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 24 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 25 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 26 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 27 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 28 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 29 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 30 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 31 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 32 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 33 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 34 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 35 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 36 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 37 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 38 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 39 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 40 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 41 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 42 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 43 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 44 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 45 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 46 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 47 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 48 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 49 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 50 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 51 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 52 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 53 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 54 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 55 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 56 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 57 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 58 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 59 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 60 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 61 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 62 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 63 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 64 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 65 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 66 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 67 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 68 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 69 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 70 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 71 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 72 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 73 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 74 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 75 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 76 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 77 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 78 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 79 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 80 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 81 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 82 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 83 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 84 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 85 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 86 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 87 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 88 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 89 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 90 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 91 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 92 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 93 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 94 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 95 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 96 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 97 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 98 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 99 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 100 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 101 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 102 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 103 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 104 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 105 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 106 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 107 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 108 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 109 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 110 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 111 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 112 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 113 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 114 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 115 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 116 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 117 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 118 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 119 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 120 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 121 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 122 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 123 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 124 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 125 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 126 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 127 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 128 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 129 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 130 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 131 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 132 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 133 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 134 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 135 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 136 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 137 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 138 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 139 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 140 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 141 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 142 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 143 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 144 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 145 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 146 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 147 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 148 ซับไทย

SM


Hunter x Hunter ตอนที่ 01 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 02 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 03 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 04 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 05 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 06 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 07 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 08 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 09 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 10 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 11 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 12 พากย์ไทย
ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 13 (เป็นตอนสรุปเรื่อง 1-12 ไม่ได้ลง)
Hunter x Hunter ตอนที่ 14 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 15 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 19 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 20 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 21 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 22 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 23 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 24 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 25 พากย์ไทย
ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 26 (เป็นตอนสรุปเรื่อง 14-25 ไม่ได้ลง)
Hunter x Hunter ตอนที่ 27 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 28 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 29 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 30 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 31 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 32 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 33 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 34 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 35 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 36 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 37 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 38 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 39 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 40 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 41 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 42 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 43 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 44 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 45 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 46 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 47 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 48 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 49 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 50 พากย์ไทย

Hunter X Hunter ตอนที่ 001 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 002 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 003 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 004 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 005 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 006 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 007 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 008 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 009 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 010 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 011 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 012 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 013 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 014 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 015 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 016 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 017 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 018 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 019 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 020 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 021 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 022 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 023 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 024 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 025 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 026 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 027 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 028 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 029 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 030 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 031 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 032 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 033 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 034 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 035 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 036 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 037 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 038 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 039 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 040 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 041 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 042 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 043 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 044 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 045 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 046 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 047 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 048 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 049 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 050 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 051 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 052 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 053 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 054 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 055 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 056 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 057 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 058 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 059 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 060 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 061 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 062 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 063 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 064 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 065 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 066 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 067 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 068 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 069 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 070 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 071 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 072 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 073 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 074 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 075 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 076 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 077 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 078 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 079 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 080 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 081 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 082 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 083 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 084 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 085 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 086 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 087 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 088 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 089 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 090 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 091 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 092 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 093 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 094 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 095 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 096 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 097 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 098 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 099 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 100 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 101 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 102 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 103 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 104 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 105 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 106 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 107 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 108 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 109 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 110 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 111 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 112 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 113 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 114 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 115 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 116 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 117 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 118 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 119 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 120 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 121 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 122 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 123 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 124 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 125 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 126 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 127 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 128 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 129 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 130 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 131 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 132 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 133 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 134 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 135 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 136 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 137 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 138 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 139 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 140 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 141 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 142 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 143 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 144 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 145 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 146 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 147 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 148 ซับไทย

OPHunter x Hunter ตอนที่ 01 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 02 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 03 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 04 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 05 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 06 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 07 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 08 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 09 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 10 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 11 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 12 พากย์ไทย
ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 13 (เป็นตอนสรุปเรื่อง 1-12 ไม่ได้ลง)
Hunter x Hunter ตอนที่ 17 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 18 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 19 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 20 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 21 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 22 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 23 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 24 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 25 พากย์ไทย
ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 26 (เป็นตอนสรุปเรื่อง 14-25 ไม่ได้ลง)
Hunter x Hunter ตอนที่ 27 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 28 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 29 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 30 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 31 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 32 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 33 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 34 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 35 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 36 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 37 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 38 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 39 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 40 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 41 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 42 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 43 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 44 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 45 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 46 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 47 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 48 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 49 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 50 พากย์ไทย

Hunter X Hunter ตอนที่ 001 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 002 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 003 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 004 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 005 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 006 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 007 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 008 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 009 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 010 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 011 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 012 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 013 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 014 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 015 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 016 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 017 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 018 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 019 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 020 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 021 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 022 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 023 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 024 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 025 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 026 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 027 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 028 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 029 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 030 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 031 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 032 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 033 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 034 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 035 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 036 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 037 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 038 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 039 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 040 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 041 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 042 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 043 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 044 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 045 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 046 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 047 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 048 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 049 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 050 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 051 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 052 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 053 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 054 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 055 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 056 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 057 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 058 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 059 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 060 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 061 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 062 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 063 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 064 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 065 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 066 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 067 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 068 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 069 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 070 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 071 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 072 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 073 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 074 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 075 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 076 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 077 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 078 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 079 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 080 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 081 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 082 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 083 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 084 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 085 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 086 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 087 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 088 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 089 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 090 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 091 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 092 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 093 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 094 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 095 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 096 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 097 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 098 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 099 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 100 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 101 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 102 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 103 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 104 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 105 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 106 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 107 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 108 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 109 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 110 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 111 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 112 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 113 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 114 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 115 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 116 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 117 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 118 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 119 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 120 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 121 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 122 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 123 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 124 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 125 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 126 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 127 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 128 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 129 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 130 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 131 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 132 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 133 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 134 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 135 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 136 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 137 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 138 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 139 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 140 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 141 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 142 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 143 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 144 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 145 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 146 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 147 ซับไทย
Hunter X Hunter ตอนที่ 148 ซับไทย

Hunter X Hunter The Movie ซับไทย

Player #1
Hunter X Hunter Phanthom Rouge – The Movie 1 ซับไทย
Hunter X Hunter The last Mission – The Movie 2 ซับไทย
Player #2
Hunter X Hunter Phanthom Rouge – The Movie 1 ซับไทย
Hunter X Hunter The last Mission – The Movie 2 ซับไทย

แสดงความคิดเห็น/แจ้งลิ้งเสีย

==Ads==
web
stats Copyright © 2019 Toonzaa.com
top