Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 1-148 ซับไทย


(จิ้มเบาๆ) Hunter x Hunter Openings

[collapse]


เรื่องย่อ
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ 2011

โดยเรื่องราวในเวอร์ชั่นนี้ ยังคงเป็นเรื่องราวของเหล่าฮันเตอร์ ที่ออกเดินทางไปทั่วโลก เพื่อปฎิบัติภาระกิจที่ยากและ อันตราย เพื่อเพิ่มลำดับของตัวเอง…โดยมี กอร์น เด็กชายอายุ 12 ปี ที่อาศัยอยู่กับน้าสาวชื่อมิโตะ ในเกาะปลาวาฬ ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ที่ชาวประมงอาศัยอยู่กันตัวกอร์นนั้นตั้งแต่เด็กก็เชื่อว่า พ่อและแม่ของเขาเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ ตั้งแต่เขายังเด็กเพราะทุกคนรวมทั้งน้า ของเขาบอกอย่างนั้นแต่ทว่าเมื่อเขาได้ทราบความจริงเกี่ยวกับพ่อ เขาจึงตัดสินใจ ที่จะออกเดินทางตามรอยของพ่อที่เป็นฮันเตอร์ที่ยิ่งใหญ่ในตำ นาน ระหว่างการเดินทาง กอร์นก็ได้พบ กับ คิรัวร์ คุราปิก้าและ เลโอลีโอ พวกเขาต้องทดสอบคุณสมบัติมากมายเพื่อไปถึง เป้าหมายของการเป็นฮันเตอร์… ? แล้วพวกเขาต้องเจอกับอุปสรรคและแบบทดสอบอะไรบ้าง มา ร่วมสุ้นและเป็นกำลังใจให้เขาได้ใน Hunter x Hunter 2011

=================================
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ (1999)
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ (2011)

=================================

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ [พากย์ไทย+ซับไทย]

 

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Vol.1 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Vol.2 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Vol.3 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Vol.4 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Vol.5 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Vol.6 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Vol.7 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Vol.8 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Vol.9 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Vol.10 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Vol.11 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Vol.12 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Vol.13 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ Vol.14 พากย์ไทย

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 49 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 50 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 51 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 52 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 53 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 54 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 55 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 56 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 57 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 58 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 59 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 60 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 61 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 62 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 63 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 64 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 65 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 66 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 67 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 68 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 69 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 70 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 71 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 72 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 73 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 74 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 75 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 76 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 77 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 78 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 79 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 80 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 81 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 82 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 83 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 84 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 85 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 86 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 87 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 88 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 89 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 90 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 91 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 92 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 93 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 94 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 95 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 96 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 97 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 98 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 99 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 100 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 101 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 102 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 103 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 104 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 105 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 106 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 107 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 108 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 109 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 110 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 111 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 112 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 113 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 114 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 115 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 116 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 117 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 118 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 119 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 120 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 121 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 122 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 123 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 124 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 125 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 126 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 127 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 128 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 129 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 130 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 131 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 132 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 133 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 134 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 135 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 136 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 137 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 138 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 139 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 140 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 141 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 142 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 143 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 144 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 145 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 146 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 147 ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 148 END ซับไทย
จบภาคล่าสุด

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ 2011 ประกาศหยุดทำอนิเมะถึงแค่ตอนที่ 148 เท่านั้น

ภาคเสริม

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ เดอะมูฟวี่ เนตรสีเพลิง กับ กองโจรเงามายา [พากย์ไทย]
Hunter x Hunter The Movie Phantom Rouge 2013 [ซับไทย]
Hunter x Hunter The Last Mission 2013 [ซับไทย]

(Visited 1,638,457 times, 2,139 visits today)