K-ON!! เค-อง ก๊วนดนตรีแป่วตรีแป๋วแหวว ภาค1+ภาค2+The Movie [จบแล้ว] พากย์ไทย

==Ads==

%e6%9c%aa%e5%91%bd%e5%90%8d

เรื่องย่อ : ฮิราซาว่า ยูอิ เพิ่งเริ่มต้นชีวิตของนักเรียนม.ปลายของเธอ แต่เธอไม่รู้ว่าจะเข้าชมรมไหนดี ริทสึซึ่งต้องการจะเข้าที่จะเข้าชมรม K-ON! แต่ทว่าชมรมนี้กำลังจะถูกยุบ ถ้าไม่หาสมาชิกมาได้ 4 คน ก่อนสิ้นเดือนเมษายน ริทสึจึงชวน (แกมบังคับ) มิโอะ เพื่อนสนิทของเธอให้เข้าร่วมชมรมด้วย ต่อมา โคโตบุกิ สึมุกิ ก็มาที่ห้องดนตรีเพื่อจะขอเข้า ชมรมประสานเสียง แต่ว่าริทสึชักชวนให้เข้าร่วมชมรม K-ON! ซึ่งเธอก็ตอบตกลง เพื่อหาสมาชิกคนที่ 4 ทั้งสามคนจึงทำโปสเตอร์ชมรมประกาศรับสมัครสมาชิก คนที่ 4 เพื่อตั้งวง หลังจากนั้นยูอิซึ่งไปเห็นโปสเตอร์เข้าพอดี เธอจึงตัดสินใจเข้าชมรมK-ON โดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองเล่นเครื่องดนตรีไม่เป็นเลย เธอจึงไปที่ห้องชมรมเพื่อขอยกเลิก แต่ทั้งสามคนพยายามยื้อเพื่อให้ยูอิเข้าชมรมและในที่สุดยูอิก็ตกลงเข้าชมรมนี้

Rapidvideo

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 1 ตอนที่ 1 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 1 พากย์ไทย

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 1 ตอนที่ 2 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 2 พากย์ไทย

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 1 ตอนที่ 3 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 3 พากย์ไทย

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 1 ตอนที่ 4 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 4 พากย์ไทย

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 1 ตอนที่ 5 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 5 พากย์ไทย

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 1 ตอนที่ 6 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 6 พากย์ไทย

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 1 ตอนที่ 7 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 7 พากย์ไทย

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 1 ตอนที่ 8 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 8 พากย์ไทย

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 1 ตอนที่ 9 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 9 พากย์ไทย

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 1 ตอนที่ 10 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 10 พากย์ไทย

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 1 ตอนที่ 11 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 11 พากย์ไทย

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 1 ตอนที่ 12 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 12 พากย์ไทย

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 1 ตอนที่ 13 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 13 พากย์ไทย

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 1 ตอนที่ 14 จบ พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 14 พากย์ไทย


K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 2 ตอนที่ 1 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 1 พากย์ไทย

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 2 ตอนที่ 2 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 2 พากย์ไทย

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 2 ตอนที่ 3 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 3 พากย์ไทย

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 2 ตอนที่ 4 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 4 พากย์ไทย

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 2 ตอนที่ 5 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 5 พากย์ไทย

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 2 ตอนที่ 6 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 6 พากย์ไทย

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 2 ตอนที่ 7 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 7 พากย์ไทย

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 2 ตอนที่ 8 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 8 พากย์ไทย

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 2 ตอนที่ 9 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 9 พากย์ไทย

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 2 ตอนที่ 10 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 10 พากย์ไทย

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 2 ตอนที่ 11 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 11 พากย์ไทย

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 2 ตอนที่ 12 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 12 พากย์ไทย

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 2 ตอนที่ 13 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 13 พากย์ไทย

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 2 ตอนที่ 14 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 14 พากย์ไทย

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 2 ตอนที่ 15 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 15 พากย์ไทย

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 2 ตอนที่ 16 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 16 พากย์ไทย

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 2 ตอนที่ 17 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 17 พากย์ไทย

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 2 ตอนที่ 18 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 18 พากย์ไทย

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 2 ตอนที่ 19 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 19 พากย์ไทย

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 2 ตอนที่ 20 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 20 พากย์ไทย

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 2 ตอนที่ 21 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 21 พากย์ไทย

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 2 ตอนที่ 22 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 22 พากย์ไทย

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 2 ตอนที่ 23 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 23 พากย์ไทย

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 2 ตอนที่ 24 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 24 พากย์ไทย

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 2 ตอนที่ 25 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 25 พากย์ไทย

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 2 ตอนที่ 26 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 26 พากย์ไทย

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 2 ตอนที่ 27 จบ พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 27 พากย์ไทย


K-On! The Movie เค-อง ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว

K-ON!! The Movie เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว เดอะมูฟวี่

K-ON!! The Movie เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว เดอะมูฟวี่

 

==Ads==
web
stats Copyright © 2018 Toonzaa.com
top