Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ปี1-3 ตอนที่ 1-144 END [พากย์ไทย]

==Ads==

“โทริโกะ” เป็นเรื่องราวการผจญภัยของนักล่าอาหาร ในการค้นหาเหล่าอาหารที่หายากและมีความหลากหลาย เพื่อหาเก็บเมนูอาหารให้ครบทุกแบบ โดยการผจญภัยไปพร้อมกับเซฟโคมัตซึที่ต้องการปรับปรุงทักษะของเขา

เปิดเรื่อง Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ปี1-3
โลกสีฟ้า มีอาหารมากมาย ทั้งบนฟ้าและในน้ำ วัตถุดิบประหลาดและความมหัศจรรย์ของอาหารจนเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามเมือ 600 ปีก่อน แต่แล้วสงครามอันยาวนานได้จบลงด้วยชุดอาหารมายาของนักล่าอาหารอาคาเชีย ของหวานมายา ที่ทำให้สงครามจบลง และเข้าสู่ยุครุ่งเรื่องของอาหาร และการค้นพบ แมงกระพรุนมายา ที่สามารถสร้างเซลล์ใหม่ได้ ไม่มีวันตายและสัตว์ที่กินมันเข้าไปสามารถวิวัฒนการได้ จนไปสู่การปลูกถ่ายเซลล์ของอาคาเซีย

นักล่าอาหาร
ยุคปัจจุบันนักล่าอาหาร 4 จตุรเทพผู้มีพลัง จากเซลล์กรุเมท ได้ต่อกรกับ สมาคมนักล่าอาหาร ที่กำลังทยานไปสู้โลกใหม่ ได้แย่งชิงตัวเซฟและวัตถุดิบในการทำอาหารให้ตนเองแข็งแกร่งขึ้น จนทำให้ ราชาจอมตะกละ ส่งนักล่าเข้ามาในเขตเมือง ทำให้เข้าสู้ยุคตกต่ำ อาหารขาดแคลน โดยสมาคมปกป้องอาหาร IGO

### Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ปี1-3 ตอนที่ 1-144 END [พากย์ไทย] ###

Toriko นักล่าอาหาร ปี1-3 ตอนที่ 1-144 END [พากย์ไทย]

RapidvideoToriko ตอนที่ 01 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 02 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 03 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 04 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 05 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 06 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 07 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 08 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 09 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 10 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 11 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 12 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 13 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 14 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 15 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 16 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 17 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 18 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 19 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 20 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 21 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 22 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 23 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 24 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 25 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 26 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 27 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 28 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 29 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 30 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 31 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 32 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 33 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 34 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 35 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 36 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 37 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 38 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 39 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 40 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 41 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 42 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 43 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 44 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 45 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 46 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 47 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 48 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 49 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 50 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 51 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 52 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 53 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 54 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 55 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 56 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 57 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 58 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 60 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 61 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 62 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 63 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 64 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 65 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 66 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 67 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 68 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 69 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 70 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 71 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 72 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 73 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 74 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 75 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 76 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 77 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 78 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 79 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 80 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 81 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 82 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 83 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 84 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 85 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 86 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 87 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 88 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 89 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 90 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 91 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 92 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 93 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 94 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 95 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 96 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 97 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 98 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 99 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 100 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 101 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 102 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 103 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 104 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 105 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 106 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 107 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 108 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 109 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 110 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 111 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 112 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 113 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 114 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 115 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 116 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 117 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 118 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 119 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 120 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 121 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 122 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 123 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 124 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 125 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 126 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 127 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 128 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 129 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 130 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 131 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 132 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 133 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 134 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 135 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 136 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 137 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 138 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 139 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 140 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 141 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 142 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 143 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 144 END พากย์ไทย

Player #1


Toriko ตอนที่ 01 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 02 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 03 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 04 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 05 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 06 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 07 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 08 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 09 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 10 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 11 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 12 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 13 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 14 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 15 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 16 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 17 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 18 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 19 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 20 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 21 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 22 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 23 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 24 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 25 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 26 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 27 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 28 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 29 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 30 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 31 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 32 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 33 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 34 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 35 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 36 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 37 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 38 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 39 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 40 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 41 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 42 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 43 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 44 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 45 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 46 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 47 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 48 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 49 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 50 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 51 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 52 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 53 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 54 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 55 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 56 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 57 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 58 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 59 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 60 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 61 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 62 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 63 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 64 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 65 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 66 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 67 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 68 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 69 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 70 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 71 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 72 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 73 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 74 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 75 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 76 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 77 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 78 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 79 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 80 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 81 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 82 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 83 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 84 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 85 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 86 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 87 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 88 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 89 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 90 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 91 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 92 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 93 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 94 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 95 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 96 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 97 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 98 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 99 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 100 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 101 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 102 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 103 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 104 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 105 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 106 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 107 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 108 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 109 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 110 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 111 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 112 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 113 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 114 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 115 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 116 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 117 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 118 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 119 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 120 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 121 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 122 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 123 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 124 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 125 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 126 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 120 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 128 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 129 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 130 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 131 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 132 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 133 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 134 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 135 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 136 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 137 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 138 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 139 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 140 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 141 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 142 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 143 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 144 จบ พากย์ไทย

Player #2


Toriko ตอนที่ 01 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 02 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 03 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 04 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 05 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 06 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 07 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 08 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 09 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 10 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 11 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 12 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 13 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 14 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 15 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 16 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 17 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 18 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 19 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 20 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 21 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 22 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 23 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 24 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 25 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 26 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 27 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 28 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 29 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 30 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 31 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 32 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 33 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 34 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 35 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 36 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 37 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 38 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 39 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 40 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 41 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 42 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 43 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 44 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 45 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 46 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 47 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 48 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 49 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 50 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 51 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 52 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 53 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 54 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 55 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 56 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 57 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 58 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 59 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 60 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 61 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 62 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 63 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 64 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 65 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 66 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 67 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 68 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 69 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 70 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 71 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 72 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 73 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 74 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 75 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 76 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 77 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 78 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 79 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 80 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 81 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 82 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 83 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 84 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 85 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 86 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 87 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 88 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 89 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 90 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 91 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 92 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 93 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 94 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 95 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 96 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 97 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 98 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 99 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 100 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 101 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 102 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 103 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 104 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 105 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 106 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 107 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 108 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 109 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 110 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 111 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 112 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 113 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 114 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 115 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 116 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 117 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 118 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 119 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 120 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 121 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 122 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 123 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 124 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 125 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 126 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 127 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 128 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 129 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 130 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 131 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 132 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 133 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 134 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 135 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 136 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 137 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 138 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 139 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 140 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 141 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 142 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 143 พากย์ไทย
Toriko ตอนที่ 144 พากย์ไทย

GG Drive

Toriko นักล่าอาหาร Season 1 ตอนที่ 1-51 END [พากย์ไทย]

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 01
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 02
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 03
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 04
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 05
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 06
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 07
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 08
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 09
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 10
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 11
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 12
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 13
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 14
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 15
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 16
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 17
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 18
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 19
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 20
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 21
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 22
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 23
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 24
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 25
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 26
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 27
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 28
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 31
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 32
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 33
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 34
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 35
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 36
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 37
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 38
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 39
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 40
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 41
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 42
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 43
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 44
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 45
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 46
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 47
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 48
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 49
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 50
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 51

Toriko นักล่าอาหาร Season 2 ตอนที่ 52-96 END [พากย์ไทย]

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 52
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 53
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 54
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 55
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 56
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 57
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 58
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 59
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 60
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 61
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 62
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 63
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 64
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 65
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 66
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 67
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 68
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 69
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 70
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 71
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 72
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 73
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 74
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 75
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 76
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 77
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 78
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 79
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 80
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 81
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 82
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 83
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 84
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 85
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 86
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 87
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 88
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 89
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 90
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 91
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 92
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 93
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 94
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 95
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 96

Toriko นักล่าอาหาร Season 3 ตอนที่ 97-144 END [พากย์ไทย]

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 97
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 98
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 99
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 100
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 101
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 102
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 103
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 104
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 105
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 106
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 107
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 108
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 109
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 110
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 111
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 112
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 113
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 114
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 115
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 116
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 117
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 118
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 119
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 120
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 121
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 122
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 123
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 124
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 125
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 126
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 127
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 128
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 129
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 130
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 131
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 132
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 133
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 134
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 135
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 136
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 137
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 138
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 139
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 140
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 141
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 142
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 143
Toriko โทริโกะ ตอนที่ 144 END

OP

Toriko (360P)
Toriko EP.01
Toriko EP.02
Toriko EP.03
Toriko EP.04
Toriko EP.05
Toriko EP.06
Toriko EP.07
Toriko EP.08
Toriko EP.09
Toriko EP.10
Toriko EP.11
Toriko EP.12
Toriko EP.13
Toriko EP.14
Toriko EP.15
Toriko EP.16
Toriko EP.17
Toriko EP.18
Toriko EP.19
Toriko EP.20
Toriko EP.21
Toriko EP.22
Toriko EP.23
Toriko EP.24
Toriko EP.25
Toriko EP.26
Toriko EP.27
Toriko EP.28
Toriko EP.29
Toriko EP.30
Toriko EP.31
Toriko EP.32
Toriko EP.33
Toriko EP.34
Toriko EP.35
Toriko EP.36
Toriko EP.37
Toriko EP.38
Toriko EP.39
Toriko EP.40
Toriko EP.41
Toriko EP.42
Toriko EP.43
Toriko EP.44
Toriko EP.45
Toriko EP.46
Toriko EP.47
Toriko EP.48
Toriko EP.49
Toriko EP.50
Toriko EP.51
Toriko EP.52
Toriko EP.53
Toriko EP.54
Toriko EP.55
Toriko EP.56
Toriko EP.57
Toriko EP.58
Toriko EP.59
Toriko EP.60
Toriko EP.61
Toriko EP.62
Toriko EP.63
Toriko EP.64
Toriko EP.65
Toriko EP.66
Toriko EP.67
Toriko EP.68
Toriko EP.69
Toriko EP.70
Toriko EP.71
Toriko EP.72
Toriko EP.73
Toriko EP.74
Toriko EP.75
Toriko EP.76
Toriko EP.77
Toriko EP.78
Toriko EP.79
Toriko EP.80
Toriko EP.81
Toriko EP.82
Toriko EP.83
Toriko EP.84
Toriko EP.85
Toriko EP.86
Toriko EP.87
Toriko EP.88
Toriko EP.89
Toriko EP.90
Toriko EP.91
Toriko EP.92
Toriko EP.93
Toriko EP.94
Toriko EP.95
Toriko EP.96
Toriko EP.97
Toriko EP.98
Toriko EP.99
Toriko EP.100
Toriko EP.101
Toriko EP.102
Toriko EP.103
Toriko EP.104
Toriko EP.105
Toriko EP.106
Toriko EP.107
Toriko EP.108
Toriko EP.109
Toriko EP.110
Toriko EP.111
Toriko EP.112
Toriko EP.113
Toriko EP.114
Toriko EP.115
Toriko EP.116
Toriko EP.117
Toriko EP.118
Toriko EP.119
Toriko EP.120
Toriko EP.121
Toriko EP.122
Toriko EP.123
Toriko EP.124
Toriko EP.125
Toriko EP.126
Toriko EP.127
Toriko EP.128
Toriko EP.129
Toriko EP.130
Toriko EP.131
Toriko EP.132
Toriko EP.133
Toriko EP.134
Toriko EP.135
Toriko EP.136
Toriko EP.137
Toriko EP.138
Toriko EP.139
Toriko EP.140
Toriko EP.141
Toriko EP.142
Toriko EP.143
Toriko EP.144_END

Toriko (1080P)
Toriko ตอนที่ 01
Toriko ตอนที่ 02
Toriko ตอนที่ 03
Toriko ตอนที่ 04
Toriko ตอนที่ 05
Toriko ตอนที่ 06
Toriko ตอนที่ 07
Toriko ตอนที่ 08
Toriko ตอนที่ 09
Toriko ตอนที่ 10
Toriko ตอนที่ 11
Toriko ตอนที่ 12
Toriko ตอนที่ 13
Toriko ตอนที่ 14
Toriko ตอนที่ 15
Toriko ตอนที่ 16
Toriko ตอนที่ 17
Toriko ตอนที่ 18
Toriko ตอนที่ 19
Toriko ตอนที่ 20
Toriko ตอนที่ 21
Toriko ตอนที่ 22
Toriko ตอนที่ 23
Toriko ตอนที่ 24
Toriko ตอนที่ 25
Toriko ตอนที่ 26
Toriko ตอนที่ 27
Toriko ตอนที่ 28
Toriko ตอนที่ 29
Toriko ตอนที่ 30
Toriko ตอนที่ 31
Toriko ตอนที่ 32
Toriko ตอนที่ 33
Toriko ตอนที่ 34
Toriko ตอนที่ 35
Toriko ตอนที่ 36
Toriko ตอนที่ 37
Toriko ตอนที่ 38
Toriko ตอนที่ 39
Toriko ตอนที่ 40
Toriko ตอนที่ 41
Toriko ตอนที่ 42
Toriko ตอนที่ 43
Toriko ตอนที่ 44
Toriko ตอนที่ 45
Toriko ตอนที่ 46
Toriko ตอนที่ 47
Toriko ตอนที่ 48
Toriko ตอนที่ 49
Toriko ตอนที่ 50
Toriko ตอนที่ 51
Toriko ตอนที่ 52
Toriko ตอนที่ 53
Toriko ตอนที่ 54
Toriko ตอนที่ 55
Toriko ตอนที่ 56
Toriko ตอนที่ 57
Toriko ตอนที่ 58
Toriko ตอนที่ 59
Toriko ตอนที่ 60
Toriko ตอนที่ 61
Toriko ตอนที่ 62
Toriko ตอนที่ 63
Toriko ตอนที่ 64
Toriko ตอนที่ 65
Toriko ตอนที่ 66
Toriko ตอนที่ 67
Toriko ตอนที่ 68
Toriko ตอนที่ 69
Toriko ตอนที่ 70
Toriko ตอนที่ 71
Toriko ตอนที่ 72
Toriko ตอนที่ 73
Toriko ตอนที่ 74
Toriko ตอนที่ 75
Toriko ตอนที่ 76
Toriko ตอนที่ 77
Toriko ตอนที่ 78
Toriko ตอนที่ 79
Toriko ตอนที่ 80
Toriko ตอนที่ 81
Toriko ตอนที่ 82
Toriko ตอนที่ 83
Toriko ตอนที่ 84
Toriko ตอนที่ 85
Toriko ตอนที่ 86
Toriko ตอนที่ 87
Toriko ตอนที่ 88
Toriko ตอนที่ 89
Toriko ตอนที่ 90
Toriko ตอนที่ 91
Toriko ตอนที่ 92
Toriko ตอนที่ 93
Toriko ตอนที่ 94
Toriko ตอนที่ 95
Toriko ตอนที่ 96
Toriko ตอนที่ 97
Toriko ตอนที่ 98
Toriko ตอนที่ 99
Toriko ตอนที่ 100
Toriko ตอนที่ 100
Toriko ตอนที่ 101
Toriko ตอนที่ 101
Toriko ตอนที่ 102
Toriko ตอนที่ 102
Toriko ตอนที่ 103
Toriko ตอนที่ 103
Toriko ตอนที่ 104
Toriko ตอนที่ 104
Toriko ตอนที่ 105
Toriko ตอนที่ 105
Toriko ตอนที่ 106
Toriko ตอนที่ 106
Toriko ตอนที่ 107
Toriko ตอนที่ 107
Toriko ตอนที่ 108
Toriko ตอนที่ 108
Toriko ตอนที่ 109
Toriko ตอนที่ 109
Toriko ตอนที่ 110
Toriko ตอนที่ 111
Toriko ตอนที่ 112
Toriko ตอนที่ 113
Toriko ตอนที่ 114
Toriko ตอนที่ 115
Toriko ตอนที่ 116
Toriko ตอนที่ 117
Toriko ตอนที่ 118
Toriko ตอนที่ 119
Toriko ตอนที่ 120
Toriko ตอนที่ 121
Toriko ตอนที่ 122
Toriko ตอนที่ 123
Toriko ตอนที่ 124
Toriko ตอนที่ 125
Toriko ตอนที่ 126
Toriko ตอนที่ 127
Toriko ตอนที่ 128
Toriko ตอนที่ 129
Toriko ตอนที่ 130
Toriko ตอนที่ 131
Toriko ตอนที่ 132
Toriko ตอนที่ 133
Toriko ตอนที่ 134
Toriko ตอนที่ 135
Toriko ตอนที่ 136
Toriko ตอนที่ 137
Toriko ตอนที่ 138
Toriko ตอนที่ 139
Toriko ตอนที่ 140
Toriko ตอนที่ 141
Toriko ตอนที่ 142
Toriko ตอนที่ 143
Toriko ตอนที่ 144_END

SM

Toriko ตอนที่ 01
Toriko ตอนที่ 02
Toriko ตอนที่ 03
Toriko ตอนที่ 04
Toriko ตอนที่ 05
Toriko ตอนที่ 06
Toriko ตอนที่ 07
Toriko ตอนที่ 08
Toriko ตอนที่ 09
Toriko ตอนที่ 10
Toriko ตอนที่ 11
Toriko ตอนที่ 12
Toriko ตอนที่ 13
Toriko ตอนที่ 14
Toriko ตอนที่ 15
Toriko ตอนที่ 16
Toriko ตอนที่ 17
Toriko ตอนที่ 18
Toriko ตอนที่ 19
Toriko ตอนที่ 20
Toriko ตอนที่ 21
Toriko ตอนที่ 22
Toriko ตอนที่ 23
Toriko ตอนที่ 24
Toriko ตอนที่ 25
Toriko ตอนที่ 26
Toriko ตอนที่ 27
Toriko ตอนที่ 28
Toriko ตอนที่ 29
Toriko ตอนที่ 30
Toriko ตอนที่ 31
Toriko ตอนที่ 32
Toriko ตอนที่ 33
Toriko ตอนที่ 34
Toriko ตอนที่ 35
Toriko ตอนที่ 36
Toriko ตอนที่ 37
Toriko ตอนที่ 38
Toriko ตอนที่ 39
Toriko ตอนที่ 40
Toriko ตอนที่ 41
Toriko ตอนที่ 42
Toriko ตอนที่ 43
Toriko ตอนที่ 44
Toriko ตอนที่ 45
Toriko ตอนที่ 46
Toriko ตอนที่ 47
Toriko ตอนที่ 48
Toriko ตอนที่ 49
Toriko ตอนที่ 50
Toriko ตอนที่ 51
Toriko ตอนที่ 52
Toriko ตอนที่ 53
Toriko ตอนที่ 54
Toriko ตอนที่ 55
Toriko ตอนที่ 56
Toriko ตอนที่ 57
Toriko ตอนที่ 58
Toriko ตอนที่ 59
Toriko ตอนที่ 60
Toriko ตอนที่ 61
Toriko ตอนที่ 62
Toriko ตอนที่ 63
Toriko ตอนที่ 64
Toriko ตอนที่ 65
Toriko ตอนที่ 66
Toriko ตอนที่ 67
Toriko ตอนที่ 68
Toriko ตอนที่ 69
Toriko ตอนที่ 70
Toriko ตอนที่ 71
Toriko ตอนที่ 72
Toriko ตอนที่ 73
Toriko ตอนที่ 74
Toriko ตอนที่ 75
Toriko ตอนที่ 76
Toriko ตอนที่ 77
Toriko ตอนที่ 78
Toriko ตอนที่ 79
Toriko ตอนที่ 80
Toriko ตอนที่ 81
Toriko ตอนที่ 82
Toriko ตอนที่ 83
Toriko ตอนที่ 84
Toriko ตอนที่ 85
Toriko ตอนที่ 86
Toriko ตอนที่ 87
Toriko ตอนที่ 88
Toriko ตอนที่ 89
Toriko ตอนที่ 90
Toriko ตอนที่ 91
Toriko ตอนที่ 92
Toriko ตอนที่ 93
Toriko ตอนที่ 94
Toriko ตอนที่ 95
Toriko ตอนที่ 96
Toriko ตอนที่ 97
Toriko ตอนที่ 98
Toriko ตอนที่ 99
Toriko ตอนที่ 100
Toriko ตอนที่ 101
Toriko ตอนที่ 102
Toriko ตอนที่ 103
Toriko ตอนที่ 104
Toriko ตอนที่ 105
Toriko ตอนที่ 106
Toriko ตอนที่ 107
Toriko ตอนที่ 108
Toriko ตอนที่ 109
Toriko ตอนที่ 110
Toriko ตอนที่ 111
Toriko ตอนที่ 112
Toriko ตอนที่ 113
Toriko ตอนที่ 114
Toriko ตอนที่ 115
Toriko ตอนที่ 116
Toriko ตอนที่ 117
Toriko ตอนที่ 118
Toriko ตอนที่ 119
Toriko ตอนที่ 120
Toriko ตอนที่ 121
Toriko ตอนที่ 122
Toriko ตอนที่ 123
Toriko ตอนที่ 124
Toriko ตอนที่ 125
Toriko ตอนที่ 126
Toriko ตอนที่ 127
Toriko ตอนที่ 128
Toriko ตอนที่ 129
Toriko ตอนที่ 130
Toriko ตอนที่ 131
Toriko ตอนที่ 132
Toriko ตอนที่ 133
Toriko ตอนที่ 134
Toriko ตอนที่ 135
Toriko ตอนที่ 136
Toriko ตอนที่ 137
Toriko ตอนที่ 138
Toriko ตอนที่ 139
Toriko ตอนที่ 140
Toriko ตอนที่ 141
Toriko ตอนที่ 142
Toriko ตอนที่ 143
Toriko ตอนที่ 144_END

Toriko the Movie โทริโกะเดอะมุฟวี่

Toriko 3D Movie: Kaimaku! Gourmet Adventure พากย์ไทย /สำรอง1
Toriko the Movie: Bishokushin’s Special Menu ซับไทย /สำรอง1

โทริโกะตอนพิเศษ

แสดงความคิดเห็น/แจ้งลิ้งเสีย

==Ads==
web
stats Copyright © 2019 Toonzaa.com
top