Eureka Seven ยูเรก้า เซเว่น ตอนที่ 1-50 พากย์ไทย

==Ads==

เรื่องย่อ : ณ จุดเริ่มต้นเรื่องราวของ เรนตั้น และ เอริก้า อยู่ด้วยกันตอนเด็กๆ (ต่างจากหนังการ์ตูน แบบซีรี่ย์) กับครูของพวกเขา คือโดมินิค และ Renton ของสัตว์เลี้ยง… ที่ ชื่อ Nirvash. โดมินิคให้ทั้งคู่เห็น ความวิเศษของดอกไม้ที่เติบโตใต้ฤดูหนาวหิมะ และ ทำให้พวกเขาสัญญา จะดูแลกันและกันจากบัดนี้ไปในถึงอนาคต. ไม่ช้าหลังจากนั้นกองทัพมาจับเอริก้าเพราะรู้เป็นสิ่งมีชีวิตอีกรูปแบบ และก็โดมินิคตายเพราะเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองที่เรียกว่า ” Agony of Doha”. มันเป็นการทดลองที่มีผลกระทบไปยัง “ฮอลแลนด์” (ไม่ใช่ชื่อจริงของเขา) และลูกเรือทั้งหมดที่ติดเชื้อ เมื่อ 17ปีก่อน กลายเป็นร่างกายผู้ใหญ่ในทันที

( Drive GoogleRapidVideo / Streamango )

Eureka Seven ยูเรก้า ตอนที่ 1 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 1 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 1 พากย์ไทย

Eureka Seven ยูเรก้า ตอนที่ 2 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 2 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 2 พากย์ไทย

Eureka Seven ยูเรก้า ตอนที่ 3 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 3 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 3 พากย์ไทย

Eureka Seven ยูเรก้า ตอนที่ 4 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 4 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 4 พากย์ไทย

Eureka Seven ยูเรก้า ตอนที่ 5 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 5 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 5 พากย์ไทย

Eureka Seven ยูเรก้า ตอนที่ 6 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 6 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 6 พากย์ไทย

Eureka Seven ยูเรก้า ตอนที่ 7 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 7 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 7 พากย์ไทย

Eureka Seven ยูเรก้า ตอนที่ 8 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 8 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 8 พากย์ไทย

Eureka Seven ยูเรก้า ตอนที่ 9 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 9 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 9 พากย์ไทย

Eureka Seven ยูเรก้า ตอนที่ 10 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 10 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 10 พากย์ไทย

Eureka Seven ยูเรก้า ตอนที่ 11 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 11 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 11 พากย์ไทย

Eureka Seven ยูเรก้า ตอนที่ 12 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 12 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 12 พากย์ไทย

Eureka Seven ยูเรก้า ตอนที่ 13 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 13 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 13 พากย์ไทย

Eureka Seven ยูเรก้า ตอนที่ 14 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 14 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 14 พากย์ไทย

Eureka Seven ยูเรก้า ตอนที่ 15 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 15 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 15 พากย์ไทย

Eureka Seven ยูเรก้า ตอนที่ 16 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 16 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 16 พากย์ไทย

Eureka Seven ยูเรก้า ตอนที่ 17 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 17 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 17 พากย์ไทย

Eureka Seven ยูเรก้า ตอนที่ 18 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 18 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 18 พากย์ไทย

Eureka Seven ยูเรก้า ตอนที่ 19 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 19 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 19 พากย์ไทย

Eureka Seven ยูเรก้า ตอนที่ 20 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 20 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 20 พากย์ไทย

Eureka Seven ยูเรก้า ตอนที่ 21 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 21 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 21 พากย์ไทย

Eureka Seven ยูเรก้า ตอนที่ 22 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 22 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 22 พากย์ไทย

Eureka Seven ยูเรก้า ตอนที่ 23 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 23 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 23 พากย์ไทย

Eureka Seven ยูเรก้า ตอนที่ 24 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 24 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 24 พากย์ไทย

Eureka Seven ยูเรก้า ตอนที่ 25 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 25 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 25 พากย์ไทย

Eureka Seven ยูเรก้า ตอนที่ 26 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 26 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 26 พากย์ไทย

Eureka Seven ยูเรก้า ตอนที่ 27 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 27 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 27 พากย์ไทย

Eureka Seven ยูเรก้า ตอนที่ 28 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 28 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 28 พากย์ไทย

Eureka Seven ยูเรก้า ตอนที่ 29 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 29 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 29 พากย์ไทย

Eureka Seven ยูเรก้า ตอนที่ 30 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 30 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 30 พากย์ไทย

Eureka Seven ยูเรก้า ตอนที่ 31 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 31 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 31 พากย์ไทย

Eureka Seven ยูเรก้า ตอนที่ 32 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 32 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 32 พากย์ไทย

Eureka Seven ยูเรก้า ตอนที่ 33 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 33 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 33 พากย์ไทย

Eureka Seven ยูเรก้า ตอนที่ 34 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 34 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 34 พากย์ไทย

Eureka Seven ยูเรก้า ตอนที่ 35 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 35 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 35 พากย์ไทย

Eureka Seven ยูเรก้า ตอนที่ 36 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 36 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 36 พากย์ไทย

Eureka Seven ยูเรก้า ตอนที่ 37 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 37 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 37 พากย์ไทย

Eureka Seven ยูเรก้า ตอนที่ 38 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 38 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 38 พากย์ไทย

Eureka Seven ยูเรก้า ตอนที่ 39 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 39 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 39 พากย์ไทย

Eureka Seven ยูเรก้า ตอนที่ 40 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 40 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 40 พากย์ไทย

Eureka Seven ยูเรก้า ตอนที่ 41 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 41 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 41 พากย์ไทย

Eureka Seven ยูเรก้า ตอนที่ 42 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 42 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 42 พากย์ไทย

Eureka Seven ยูเรก้า ตอนที่ 43 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 43 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 43 พากย์ไทย

Eureka Seven ยูเรก้า ตอนที่ 44 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 44 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 44 พากย์ไทย

Eureka Seven ยูเรก้า ตอนที่ 45 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 45 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 45 พากย์ไทย

Eureka Seven ยูเรก้า ตอนที่ 46 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 46 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 46 พากย์ไทย

Eureka Seven ยูเรก้า ตอนที่ 47 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 47 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 47 พากย์ไทย

Eureka Seven ยูเรก้า ตอนที่ 48 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 48 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 48 พากย์ไทย

Eureka Seven ยูเรก้า ตอนที่ 49 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 49 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 49 พากย์ไทย

Eureka Seven ยูเรก้า ตอนที่ 50 EnD พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 50 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 50 พากย์ไทยEureka Seven ตอนที่ 01 พากย์ไทย

Eureka Seven ตอนที่ 02 พากย์ไทย

Eureka Seven ตอนที่ 03 พากย์ไทย

Eureka Seven ตอนที่ 04 พากย์ไทย

Eureka Seven ตอนที่ 05 พากย์ไทย

Eureka Seven ตอนที่ 06 พากย์ไทย

Eureka Seven ตอนที่ 07 พากย์ไทย

Eureka Seven ตอนที่ 08 พากย์ไทย

Eureka Seven ตอนที่ 09 พากย์ไทย

Eureka Seven ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Eureka Seven ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Eureka Seven ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Eureka Seven ตอนที่ 13 พากย์ไทย

Eureka Seven ตอนที่ 14 พากย์ไทย

Eureka Seven ตอนที่ 15 พากย์ไทย

Eureka Seven ตอนที่ 16 พากย์ไทย

Eureka Seven ตอนที่ 17 พากย์ไทย

Eureka Seven ตอนที่ 18 พากย์ไทย

Eureka Seven ตอนที่ 19 พากย์ไทย

Eureka Seven ตอนที่ 20 พากย์ไทย

Eureka Seven ตอนที่ 21 พากย์ไทย

Eureka Seven ตอนที่ 22 พากย์ไทย

Eureka Seven ตอนที่ 23 พากย์ไทย

Eureka Seven ตอนที่ 24 พากย์ไทย

Eureka Seven ตอนที่ 25 พากย์ไทย

Eureka Seven ตอนที่ 26 พากย์ไทย

Eureka Seven ตอนที่ 27 พากย์ไทย

Eureka Seven ตอนที่ 28 พากย์ไทย

Eureka Seven ตอนที่ 29 พากย์ไทย

Eureka Seven ตอนที่ 30 พากย์ไทย

Eureka Seven ตอนที่ 31 พากย์ไทย

Eureka Seven ตอนที่ 32 พากย์ไทย

Eureka Seven ตอนที่ 33 พากย์ไทย

Eureka Seven ตอนที่ 34 พากย์ไทย

Eureka Seven ตอนที่ 35 พากย์ไทย

Eureka Seven ตอนที่ 36 พากย์ไทย

Eureka Seven ตอนที่ 37 พากย์ไทย

Eureka Seven ตอนที่ 38 พากย์ไทย

Eureka Seven ตอนที่ 39 พากย์ไทย

Eureka Seven ตอนที่ 40 พากย์ไทย

Eureka Seven ตอนที่ 41 พากย์ไทย

Eureka Seven ตอนที่ 42 พากย์ไทย

Eureka Seven ตอนที่ 43 พากย์ไทย

Eureka Seven ตอนที่ 44 พากย์ไทย

Eureka Seven ตอนที่ 45 พากย์ไทย

Eureka Seven ตอนที่ 46 พากย์ไทย

Eureka Seven ตอนที่ 47 พากย์ไทย

Eureka Seven ตอนที่ 48 พากย์ไทย

Eureka Seven ตอนที่ 49 พากย์ไทย

Eureka Seven ตอนที่ 50 จบ พากย์ไทย

แสดงความคิดเห็น/แจ้งลิ้งเสีย

==Ads==
web
stats Copyright © 2019 Toonzaa.com
top